06/10/2009

Veikalos ĢMO sāk nošķirties

Likumam un patērētāja prasībam atbilstoši marķēti ĢM produkti veikalā Dundagas novadā Vīdalē.

Uzraksts par ĢMO (visdrīzāk nejaušības rezultātā) ir sagadījies tāds neuzkrītošs un maziņš - pašā apakšā. Arī ELVI veikalos ĢMO ir pārvietots uz apakšējo plauktu. Starp cenu zīmēm ir uzraksts, ar ko ir darīšana.Eiropas Zemesdraugu (Friends of the earth Europe) akcija pie
Francijas vēstniecības Madridē, Spānijā, šī gada 29.oktobrī: Skumjas
spāņu kukurūzas bēg no vietējā GM kukurūzu piesārņojuma uz Francijupieprasīt "lauksaimniecības bēgļa statusu".

Vairāk bildes apskatāmas šeit. Daži uzrakstu tulkojumi.
"Labāk būsim franču nekā GM kukurūzas",
"Neaiztieciet manas bumbas!",
"Francija, mēs tevi mīlam!",
Akcija piespaistīja mediju uzmanību arī ārpus Spānijas un Francijas preses.


No comments:

Post a Comment