14/10/2009

Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Viļakas novada administratīvajā teritorijā. Viļakas novada domei ir nodoms visā Viļakas novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai. Viedokļus, priekšlikumus un iebildumus var iesniegt Viļakas novada domē Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583, līdz 2009.gada 3. novembrim. Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņš uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Saite uz Latvijas Vēstnesi.

No comments:

Post a Comment